PENGUMUMAN PEMBEKALAN SESI 1 KULIAH KERJA NYATA DARI KAMPUNG (KKN-DK) ANGK. KE-64 MASA NEW NORMAL TAHUN 2020 – LP2M UIN Alauddin Makassar